Çağrı Mərkəzi

Servislər

Baktelecom-un telefon xidmətlərindən istifadə edən abunəçilər aşağıdakı servislərdən yararlana bilər.

S12 tipli ATS-lərə aid telefon nömrələri üçün servislər
Xidmətlərin adı Proqramın yaddaşa yazılması Proqramın yaddaşdan silinməsi
Zəngli saat və ya oyandırma *55*saat və dəqiqə# #55#
Qısaldılmış nömrə yığımı (mini-kod) *51*1*kod # #51*1#
Zənglərin başqa telefon nömrəsinə yönləndirilməsi *40* kod# #40#
Xətt məşğul olan zaman daxil olan zəngin başqa telefon nömrəsinə yönləndirilməsi *22*kod# #22#
Təcili birbaşa rabitə *52*telefon nömrəsi# #52#
Telefonun beynəlxalq, şəhərlərarası və yerli rabitəyə çıxışını açan/bağlayan ixtiyari dörd rəqəmli kod *31 * kod* 3#
*31 *kod* 2#
*31 *kod* 1#
#31 *kod* 3#
#31 *kod* 2#
#31 *kod* 1#
Konfrans-rabitə *41 # dəstəyi yerinə qoymaqla stansiyanın operatoru tərəfindən
Xətt məşğul olduğu zaman yeni zəngin daxil olması barədə bildiriş və zəngi gözlətmə *43 # #43#
Giriş zəngin bağlanması *34*kod # #34*kod#
Xətti məşğul olan abunəçi üçün çağırışın avtomatik bərpa olunması və rabitənin yaradılması 5 # avtomatik

 

DMS tipli ATS-lərə aid olan telefon nömrələri üçün servislər
Xidmətlərin adı Proqramın yaddaşa yazılması Proqramın yaddaşdan silinməsi
Zəngli saat və ya oyandırma *55*saat və dəqiqə# #55#
Daxil olan zəngin başqa telefon nömrəsinə istiqamətləndirilməsi *21* kod# #21#
Xətt məşğul olduğu zamanı daxil olan zəngin başqa telefon nömrəsinə istiqamətləndirilməsi *60* kod# #60#
Təcili birbaşa rabitə *53* kod# #53#
Telefonun beynəlxalq, şəhərlərarası və yerli rabitəyə çıxışının abunəçi tərəfindən ixtiyari dörd rəqəmli kodla açılıb-bağlanması *33 *kod* 3#
*33 *kod* 2#
*33 *kod* 1#
#33 *kod* 3#
#33 *kod* 2#
#33 *kod* 1#
Daxil olan zənglərin bağlanması *26# #26#
Xətti məşğul olan abunəçi üçün çağırışın avtomatik bərpa olunması və rabitənin yaradılması *37 # #37#

*“Təcili birbaşa rabitə”, “Konfrans-rabitə”, “Xətt məşğul olduğu zaman yeni çağırışın daxil olması haqqında bildiriş və zəngi gözlətmə” servislərinə stansiyanın operatoruna müraciət etməklə qoşulmaq və ya imtina etmək olar.

NGN (HUAWEI) tipli ATS-lər üçün servis xidmətləri (ATS- 502, 510, 511, 513, 514, 530, 533, 550, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 560, 581, 596, 597, 598, 446)
Xidmətlərin adı Aktivləşdirmə Deaktiv etmə
ADI-Qısaldılmış yığım *51*ixtiyari ikirəqəmli kod*telefon nömrəsi# # 51*ixtiyari ikirəqəmli kod#
HLİ – Qaynar xətt *52*telefon nömrəsi# #52#
CBA – Çıxış zənglərinin məhdudlaşdırılması *54*PIN Kod, nömrənin qısaldılmış kodu#
Nömrənin qısaldılmış kodu -1: bütün çıxış zəngləri bağlayır
Nömrənin qısaldılmış kodu -2: Şəhərlərarası çıxışı bağlayır
Nömrənin qısaldılmış kodu -3: Beynəlxalq çıxışı bağlayır
Şifrənin dəyişilməsi – *541*köhnə PİN*yeni PİN*yeni PİN#
#54*PIN kod, nömrənin qısaldılmış kodu#
DLC – Nömrənin bir nömrəyə çıxışını bağlamaq *76*PIN kod#
*542*PIN kod, telefon nömrəsi#
Bir nömrənin ləğvi üçün:
#542*PIN kod*telefon nömrəsi#
Tam ləğv etmək:
#542*PIN kod#
WAKE-Zəngli saat *55*saat, dəqiqə# #55#
DDB – Giriş zənglərinə qadağa *56*telefon nömrəsi# #56#
CFU-Birbaşa yönləndirmə *57*telefon nömrəsi# #57#
CFNR-5 çağrıdan sonra yönləndirmə *41*telefon nömrəsi# #41#
CFB-Xətt məşğul olduğu zaman yönləndirmə *40*telefon nömrəsi# #40#
CW-İkinci xətt məşğul olduğu zaman qəbul etmə *58# #58#
BCB- Məşğul nömrəyə təkrar zəngin göndərilməsi *59# #59#
TRİPTY-3 tərəfli rabitə Dəstəyin düyməsi ani basılıb-buraxılır və üçüncü nömrə yığılır
CONF-64 nəfərlik konfrans rabitə Hər nömrə dəstəyin düyməsinin ani basılıb-buraxılmasından sonra yığılır
AUTOLIST CONFERENCE-Konfrans rabitədə olan nömrələrin sıralanması *81*nömrənin qısaldılmış kodu*telefon nömrəsi# #81*nömrənin qısaldılmış kodu*telefon nömrəsi#
Şifrənin dəyişilməsi *541*köhnə PIN*yeni PIN*yeni PIN#
CTR- Zənglərin yönləndirilməsi Yönləndirilən nömrə yığılır və dəstək yerinə qoyulur
Qeydiyyata alınmış bütün xidmətlərin ləğv edilməsi #44*kod#
Qısaldılmış nömrə yığımı (mini kod) *51*kod*nömrə# #51*kod#
Beş saniyə gözləmə ilə birbaşa rabitə *52*nömrə# #52#
Zəngli saat və ya oyandırma *55*saat və dəqiqə# #55#
Uzaq məsafədən öz telefonuna cavab vermək *71*nömrə#
İstənilən nömrəyə çıxış rabitəsinə qadağa vermək *64*kod nömrə# #65*kod nömrə#66*kod#
Katibə xidməti *77*nömrə# #77#
NGN tipli(ZTE) ATS-lər üçün servis xidmətləri (ATS-323, 324, 370,371, 372,373, 374, 375, 376, 377,379, 478
Xidmətlərin adı Aktivləşdirmə Deaktiv etmə
Şərtsiz yönləndirmə *57*telefon nömrəsi# #57#
Xətt məşğul olduğu zaman yönəltmə *40*nömrə# #40#
Abunəçi cavab vermədikdə zəngin yönləndirilməsi *41*nömrə# #41#
Zəngin avtomatik bərpa olunması Abunəçi nömrə yığdıqda xətt məşğul olursa, zəngi bitirmə düyməsini basıb ton səsi aldıqdan sonra *59# yığır. #59#
İkinci zəng (CW) *58# #58#
Abunəçi evdə yoxdur Abunəçi evdə *50# daxil edir və həmin abunəçini yığan tərəf abunəçinin evdə olmadığı haqqında anons alır.
“Narahat etmə” servisi *56*# #56#
Çağırış transferi A abunəçi B abunəçini C abunəçiyə transfer etmək istəyirsə, A abunəçi zəngi bitirmə düyməsini vurub C abunəçiyə zəng edir. Bu zaman B abunəçi gözləmə fonu alır, C abunəçi cavab verdikdə A abunəçi ilə danışır A abunəçi dəstəyi asdıqda, B abunəçi ilə C abunəçi danışa bilir.
Üç hissəli çağırış A və B abunəçi danışan zaman C abunəçi B abunəçiyə zəng edir və onunla danışığa qoşulmaq üçün gözləmə tonu alır. A abunəçi əvvəl zəngi sonlandırma düyməsini, sonra “2” düyməsini vurur və C abunəçi ilə danışır. Bu zaman B abunəçi gözləmə tonu alır, A abunəçi zəngi sonlandırma düyməsini, sonra “3” düyməsini vurur və hər 3 abunəçi danışığa qoşulur. A abunəçi zəngi sonlandırma və “1” düyməsini vurduqda A və B abunəçiləri danışır. C abunəçi məşğulluq tonu alır və danışıqdan uzaqlaşdırılır.
Konfrans rabitə Servis stansiya operatoru tərəfindən aktivləşdirilir. A abunəçi B abunəçiyə zəng edir. B abunəçinin cavabından sonra A abunəçi qısa müddətli zəngi sonlandırma düyməsini vurub ton səsi alır və C abunəçinin nömrəsini yığır. C abunəçinin cavabından sonra yenidən qısa müddətli zəngi sonlandırma düyməsini vurub, növbəti abunəçinin nömrəsini yığır. Abunəçinin cavabından sonra qısa müddətli zəngi sonlandırma düyməsini vurur, # #yığır və konfrans rabitə yaranır.
Qısaldılmış nömrə yığımı Abunəçi *51*qısaldılmış nömrə*nömrə# kodu ilə nömrəni qısaldılmış nömrə siyahısına daxil edir. Qısaldılmış nömrə yığımından istifadə üçün **ilə qısaldılmış nömrəni yığıb uyğun nömrəyə zəng edir. #51*qısaldılmış nömrə# yığıb dəstəyi asmaq.
CLİP servis (nömrə göstərmə) Operator tərəfindən aktivləşdirilir
Təcili birbaşa əlaqə Operator tərəfindən aktivləşdirilir.
Gecikmə ilə birbaşa rabitə Abunəçi dəstəyi qaldırıb 10 saniyə ərzində yığım etməzsə, çağırış avtomatik olaraq müəyyən edilmiş istiqamətə gedir.
Təxirəsalınmaz zəng B abunəçi “narahat etmə” servisini aktivləşdiribsə, A abunəçi B abunəçisi yığdıqda “narahat etmə” tonunu alır. Bundan sonra A abunəçi *88*nömrə# kodunu yığmaqla B abunəçiyə zəng edə bilər.
Katibə xidməti A abunəçi dəstəyi qaldırıb *13*H nömrə# kodunu yığır (H-çıxış qrup prefiksidir) A abunəçiyə zəng edildikdə zəng avtomatik olaraq B abunəçiyə gedir. B abunəçi istədiyi halda A abunəçinin qısa nömrəsini yığmaqla çağırışı A abunəçiyə yönləndirə bilər.
Zəngli saat *55*saat və dəqiqə# #55#
Buraxılmış zənglər Abunəçi #*99 yığmaqla ona edilən zənglər barədə məlumat əldə edir.
Çıxış zənglərinin məhdudlaşdırılması *54*2 kod # #54*2 kod #

Mənə zəng edin

-dan
-dək
Göndərilir...

Həftənin 5 iş günü ərzində
saat 09:00-dan 18:00-dək xidmətinizdəyik.

Close